آرا for مخالف و مخالف قبل از نظرسنجی درباره سرنوشت فرودگاه دوم مطرح می شود

[ad_1]

آرا for مخالف و مخالف نیز قبل از نظرسنجی از شهروندان درباره پروژه ساخت فرودگاه دوم ججو افزایش یافت.

ساکنان Seongsan-eup که مخالف پروژه ساخت دومین فرودگاه Jeju و نشست فوق العاده ای از شهروندان هستند که بعد از ظهر چهارم در Sincheon-ri ، Seongsan-eup ، Seogwipo-si برگزار شد.

[ad_2]