ابتکار واکسن کرونر برای “واکسیناسیون علیه وخیم شدن” … کیم سونگ جو “10 میلیون جریمه نقض نقض”

[ad_1]

بعلاوه ، سخنگوی حزب دموکرات Kim Song-ju / Yonhap News Korona 19 لایحه ای پیشنهاد شده است که برای افرادی که “واکسیناسیون بریده شده” را از طریق روشهای غلط یا جعلی دریافت می کنند ، جریمه می کند ، حتی اگر واجد شرایط واکسن نباشند.

حزب حاکم کمیته بهداشت و رفاه مجلس شورای ملی · ^^

[ad_2]