اتحادیه اروپا دیگر گوایدو را به عنوان “رئیس قانونی” نمی شناسد

[ad_1]

وی گفت كه خوان گوآیدو ، قانونگذار مخالف را كه خود را به عنوان رئیس جمهور موقت در ونزوئلا اعلام كرد ، به عنوان “رئیس جمهور قانونی” كشورهای اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) ، به ویژه ایالات متحده ، شناخت.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که پس از از دست دادن ریاست مجلس شورای ملی ، شناخته شدن خوان گوئیدو به عنوان رئیس قانونی کشور امکان پذیر نیست.

ایالات متحده همچنان به حمایت خود ادامه می دهد

ایالات متحده و انگلیس همچنان گیدو را به عنوان “رئیس قانونی دولت” به رسمیت می شناسند. وزیر خارجه آمریکا پمپئو انتخابات پارلمانی را که توسط ائتلاف حاکم مادورو برنده شد “تقلبی” توصیف کرد ، گزارش داد که آنها همچنان گوایدو را به عنوان “رئیس جمهور قانونی” این کشور به رسمیت می شناسند.

ترامپ در حال دیدار با گیدو رهبر ونزوئلا است

جهان

ترامپ در حال دیدار با گیدو رهبر ونزوئلا است

پمپئو اعلام کرد: ایالات متحده به رسمیت شناختن گویدو در ونزوئلا ادامه خواهد داد

جهان

پمپئو توضیح داد: ایالات متحده به رسمیت شناختن گویدو در ونزوئلا ادامه خواهد داد

نزاع بین گروهی که در ونزوئلا علیه گوایدو و طرفدارانشان معترض بودند

جهان

نزاع بین گروهی که در ونزوئلا علیه گوایدو و طرفدارانشان معترض بودند[ad_2]