اتریش ترکیه را از لیست “بسیار پر خطر” خارج می کند

[ad_1]

الكساندر شالنبرگ ، وزیر خارجه اتریش ، در كنفرانس مطبوعاتی ، سازمان جدید این سفر را كه امروز اجرا می شود ، با مردم به اشتراک گذاشت.

شالنبرگ در این نشست اعلام كرد كه بسیاری از كشورها از جمله تركیه از لیست قرمز خارج شده اند كه به دلیل كوید -19 به عنوان یك خطر بسیار بالا تعریف می شود.

با تصمیم گیری چه عوض می شود؟

پس از تصمیم گیری ، قرنطینه برای افرادی که دو دوز واکسن دریافت کرده اند و 14 روز از آن گذشته است ، اعمال نخواهد شد.

شالنبرگ همچنین اعلام کرد افرادی که 14 روز پس از اولین دوز واکسن به این بیماری مبتلا شده اند می توانند بدون قرنطینه به اتریش سفر کنند.

آلمان ترکیه را از لیست کشورهای

ویروس کرونا

آلمان ترکیه را از لیست کشورهای “بسیار پر خطر” خارج می کند

رئیس جمهور اردوغان: ما از 50 میلیون دوز بیشتر شده ایم

برنامه

رئیس جمهور اردوغان: ما از 50 میلیون دوز بیشتر شده ایم[ad_2]