اتومبیل های بنزینی و LPG از سال 2035 دیگر نمی توانند وارد بروکسل شوند.

[ad_1]

از سال 2030 ورود وسایل نقلیه دیزلی و از سال 2035 ورود خودروهای LPG و بنزینی به بروکسل ، پایتخت بلژیک ممنوع است.

با تصمیمی که تحت سیاست کم آلایندگی اتخاذ شد ، دولت تصمیم گرفت تا سال 2030 خودروهای دیزلی در منطقه بروکسل گنجانده نشود.

پس از سال 2035 ممنوع شد

طبق این تصمیم که بخشی از قانون هوا ، آب و هوا و انرژی است ، ورود خودروهای دارای پروپان-بوتان و بنزین از سال 2035 ممنوع است.

اقدامات دیگری برای بهبود زیرساخت ها و افزایش تعداد ایستگاه های شارژ برقی انجام شده است.

انتشار کربن در منطقه بروکسل که قلب اروپا محسوب می شود زیاد شناخته شده است.

آژانس محیط زیست اروپا (EEA) دریافت که بیش از نیمی از 323 شهر مورد تجزیه و تحلیل در اتحادیه اروپا (EU) کیفیت هوای ضعیفی دارند.[ad_2]