از هر 3 نفر 2 نفر “تعطیلات سال نو را باز کنید”

[ad_1]

مشخص شده است که از هر سه نفر خود اشتغال دو نفر در تعطیلات سال نو قمری برای کار و کار در مغازه ها برنامه ریزی می کنند ، اگرچه انتظارات زیادی برای فروش در سال جدید قمری ندارند.

نظرسنجی بر روی 229 عضو شرکت Alba Heaven ، یک پورتال جستجوی کار نیمه وقت ، نشان داد که 64.6٪ از آنها حتی در تعطیلات سال نو میلادی نیز قصد کار و خرید در فروشگاه را دارند. حدود نیمی از آنها (47.9٪) اظهار داشتند که در طول فصل تعطیلات حتی یک روز مرخصی نمی گیرند.

در مورد منطقه شهری ، 71.5٪ از پاسخ دهندگان گفتند که قصد دارند در تعطیلات سال نو میلادی کار کنند ، 11.3 درصد درصد بالاتر از منطقه غیرشهری (60.2٪).

با این حال ، او پاسخ داد که هیچ توقعی برای فروش در تعطیلات سال جدید قمری ندارد. فقط 32.4٪ از افراد خود اشتغالی پیش بینی می كنند كه بیش از حد معمول افزایش یابد و 67.5٪ انتظار دارند كه مشابه یا كاهش یابد.

با این حال ، بیشتر پاسخ دهندگان پاسخ دادند که دلیل کار در تعطیلات سال نو قمری ، ایجاد سود ناچیز است (54.0 multiple ، چند پاسخ). پس از آن هیچ برنامه خاصی مانند بازدید از شهر خود (22.3)) و اینکه در روز کاری موجود (12.1)) اتفاق می افتد ، امیدوار بود که مشتریان زیادی بتوانند (23.6٪) وجود داشته باشند.

در مورد برنامه استخدام نیمه وقت در تعطیلات سال نو قمری ، 19.5 درصد گفتند که قصد دارند کارگران کوتاه مدت استخدام کنند. حدود نیمی از آنها (49.2٪) اظهار داشتند که با دانشجویان موجود از آلبا کار خواهند کرد و 31.0٪ می گویند که آنها به تنهایی کار خواهند کرد.
[ad_2]