افغان ها در آشیانه های شلوغ نگهداری می شوند

[ad_1]

تصریح شد که افغانها که توسط هواپیماهای باری نظامی ایالات متحده بر روی هم منتقل شده بودند ، در آشیانه های شلوغ در پایگاههای آمریکایی در قطر و آلمان نگهداری می شدند. تصاویری که نشان می دهد افغانها ، زنان و کودکان منتقل شده به پایگاه العدید در قطر در آشیانه هایی قرار داده شده اند که فقط تخت های زراعی در آنها واقع شده است ، تفسیر “عمل دوم در رسوایی تخلیه” را افزایش می دهد. همچنین آمده است که مهاجران افغان منتقل شده به پایگاه نظامی رامشتاین آمریکا در آلمان مجبور به زندگی در شرایط مشابه شده اند. تحولات بار دیگر نشان داد که ایالات متحده هیچ آمادگی و برنامه اولیه ای برای افغانستان انجام نداده است.

از سوی دیگر ، بیان شد که دولت ایالات متحده با اسپانیا موافقت کرد تا افغان های تخلیه شده از کابل را به دو پایگاه نظامی تعیین شده در اسپانیا برای مراحل روادید اعزام کند. در اسپانیا ، این ترس وجود دارد که تصاویر مشابه در قطر و آلمان آزمایش شوند.

دستورالعمل های هواپیمایی پنتاگون

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از شرکت های هواپیمایی خصوصی آمریکا برای سرعت بخشیدن به انتقال افراد منتقل شده از پایتخت افغانستان ، کابل ، از پایگاه های منطقه درخواست حمایت کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستین اولین مرحله اسکادران هوایی رزرو رزرو را که در سال 1952 پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و خطوط هوایی خصوصی را ملزم به پشتیبانی از الزامات وزارت دفاع ایالات متحده برای حمل و نقل هوایی اضطراری کرد ، سفارش داد. در بیانیه پنتاگون آمده است که استفاده اضطراری از 18 هواپیمای شش شرکت هواپیمایی تجاری برای انتقال هواپیماهایی که از کابل تخلیه شده اند از پایگاه های مناطق به ایالات متحده امریکا داده شده است.

تنش ها در پنشایر در حال افزایش است

جهان

تنش ها در پنشایر در حال افزایش است

دو بال طالبان

جهان

دو بال طالبان[ad_2]