انجمن گمرک اینچئون · مجتمع صادرات خودروهای دست دوم گروه جدید عفونت

[ad_1]

عفونت های جمعی جدید کرونا 19 در اینچئون دنبال می شود.

شهر اینچئون در تاریخ 4 اعلام کرد که 19 مورد جدید تاج تایید شده وجود دارد 19. 10 مورد تأیید شده به دلیل عفونت گروهی ، 7 تماس با موارد تأیید شده ، 1 هجوم خارجی و 1 مورد در طی بررسی مسیر عفونت وجود دارد …

[ad_2]