انگلیسی ها قیام کردند: 45 هزار نفر امضا کردند تا ترکیه را از لیست قرمز حذف کنند

[ad_1]

روزنامه انگلیسی تایمز گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه انگلیسیانی که می خواهند در ترکیه تعطیلات تابستانی داشته باشند ، علیه محدودیت سفر اقدامی انجام داده اند. این روزنامه در مورد تصمیم محدودیت ، اظهار داشت: “اگرچه درصد موارد کمتری نسبت به انگلستان وجود دارد ، ترکیه از اوایل ماه مه در لیست قرمز انگلیس برای سفر قرار گرفت ، زیرا به دلیل افزایش سطح” خطر بالا “مشخص شد. عفونت و عدم شفافیت در مورد آزمایش. “

  • در این خبر با عنوان “تعطیلات مسافران بریتانیایی عصبانی هستند” آمده است که تا دوم سپتامبر ، بیش از 45000 انگلیسی امضا جمع آوری کرده اند تا ترکیه در فهرست کشورهای امن قرار گیرد و هنگامی که این تعداد به 100000 برسد ، این درخواست در پارلمان مورد بحث قرار می گیرد. به

به روز رسانی بعدی لیست سفرها در 16 سپتامبر

در خبرها آمده است که مقامات سفارت ترکیه در لندن گفته اند که “داده های علمی درباره کووید 19 انتظارات ما را مبنی بر حذف ترکیه از لیست قرمز در بررسی بعدی تایید می کند.” این اخبار که بیان می کند راه دیگر ارزیابی نگاه به توصیه های سازمان بهداشت جهانی است ، عبارت های زیر را شامل می شود: “WHO گفته است که کشورها باید نمونه مثبت را زیر 5 درصد نگه دارند تا ویروس تحت کنترل باشد. “احتمال باقی ماندن این کشور در لیست قرمز بسیار زیاد است. در آخرین به روز رسانی سفر در 26 آگوست ، ترکیه با 5.1 Switzerland و سوئیس با 13 on در لیست سبز در لیست قرمز قرار گرفت. انگلیس در 4 ٪. ”

  • به روز رسانی بعدی لیست سفرهای انگلستان در 16 سپتامبر خواهد بود.
بریتانیا که هند را در لیست زرد قرار می دهد ، ترکیه را در لیست قرمز قرار می دهد: متخصصان گردشگری به استانداردهای دوگانه پاسخ می دهند

جهان

بریتانیا که هند را در لیست زرد قرار می دهد ، ترکیه را در لیست قرمز قرار می دهد: متخصصان گردشگری به استانداردهای دوگانه پاسخ می دهند

راه حل های جدید سفر از انگلستان!  ترکیه را در لیست قرمز نگه می دارد

جهان

راه حل های جدید سفر از انگلستان! ترکیه را در لیست قرمز نگه می دارد

حمایت ترکیه از رسانه های انگلیسی: حذف آن از لیست قرمز

اقتصاد

حمایت ترکیه از رسانه های انگلیسی: حذف آن از لیست قرمز[ad_2]