اهمیت پرونده برای 1 یورو در فرانسه

[ad_1]

اگر دولت برای کاهش دمای زمین که هر ساله در حال افزایش است ، تمام تلاش خود را انجام نداده است ، آیا باید خسارات ناشی از تغییر اقلیم به شهروندان جبران شود؟ دادگاه فرانسه در سومین رای (به وقت محلی) به رسمیت شناختن مسئولیت دولت در قبال غرامت رای داد. سازمان محیط زیست

[ad_2]