اولین بی گناهی دادستانی را برای استفاده از “اطلاعات سهام منتشر نشده” درخواست تجدید نظر می کند

[ad_1]

دادستانی از لی یو جونگ ، نامزد سابق قاضی قانون اساسی که متهم به جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از افت قیمت سهام از طریق معاملات سهام با استفاده از اطلاعات نامشخص است ، تجدید نظر می کند. اخبار yunhap

دادستانی با استفاده از اطلاعات نامشخص در مورد معاملات سهام ، منجر به افت قیمت سهام شد

[ad_2]