اولین دانش آموزان دختر که در ترکیه تحصیل می کنند در آزمون ورودی افغانستان دیده می شوند

[ad_1]

امتحان ورودی دانشگاه افغانستان (Konkur) به ریاست اولین Alizade ، در ترکیه آموزش خواهد دید.

کونکا اولین شخص در امتحانات سال گذشته علیزاده است ، ابتکار مشاور آموزش خارج از کشور ترکیه در کابل برای دریافت بورسیه های ریاست جمهوری ترکیه و جوامع مرتبط.

دانشجویان در فرودگاه کابل ، که آماده خداحافظی از سفارت ترکیه در کابل است ، چنگیز آیدیمیر ، مشاور آموزش و پرورش در بیانیه ای گفت که لاک پشت های علیزاده از دانشکده پزشکی استانبول به تحصیلات خود ادامه می دهند.

سرزمین اشغال ، افغانستان

بازی 12:41

سرزمین اشغال افغانستان

افغانستان ، کشوری که با اشغال اتحاد جماهیر شوروی و سپس ایالات متحده شاهد قتل عام ها و مهاجرت ها بود ، اما با وجود این همه آزار و اذیت ، جهان برای آن چشم بست. در این قسمت از اطلس به افغانستان می رسد که از بدو تاسیس تاکنون درگیر هرج و مرج بوده و برای زنده ماندن در میان هرج و مرج تلاش می کند.

آنها برمی گردند و به کشورشان خدمت می کنند

وی گفت ، ترکیه از دانشجویان موفق در آموزش حمایت می کند ، با بیان آیدمیر ، آنها به این دانشجویان کمک می کنند تا پس از فارغ التحصیلی به کشورهای خود بازگردند.

علیزاده همچنین باید در کشوری مانند ترکیه که از خدمت به کشورش بسیار خوشحال است آموزش ببیند و گفت که وی معتقد است دکتر تحصیلات خود را به پایان می رساند.[ad_2]