اولین “قانون هیدروژن” جهان امروز تصویب شد

[ad_1]

ㆍ “ایجاد یک اکوسیستم هیدروژن” در کره کره جنوبی را تسریع کنید

اولین قانون جهان درباره هیدروژن از پنجم به اجرا درآمد. سرعت ایجاد یک اکوسیستم با اقتصاد هیدروژن ، مانند ارتقا companies شرکت های هیدروژنی تخصصی و شناسایی یک مجتمع هیدروژنی تخصصی ، شتاب گرفته است.

وزارت تجارت ، صنعت و نیرو در تاریخ 4 اعلام كرد كه قانون اجرای قانون هیدروژن پس از بحث و مصوبه توسط شورای ایالتی از پنجم به اجرا در می آید. سیستم تأیید شرکت هیدروژن ، سیستم گزارش قیمت فروش هیدروژن در ایستگاه سوخت رسانی هیدروژن ، سیستم برنامه نصب ایستگاه های سوخت گیری هیدروژن و سلول های سوختی ، تعیین یک مجموعه هیدروژن ویژه و یک طرح آزمایشی به زودی معرفی می شود.

سیستم تأیید شرکت هیدروژن از شرکتهایی که سهم فروش مشاغل مرتبط یا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در زمینه های مرتبط در یک محدوده خاص قرار دارند ، پشتیبانی اداری و مالی مانند نمایش تحقیق و توسعه و پشتیبانی از گسترش در خارج از کشور را فراهم می کند. هنگامی که به عنوان یک شرکت هیدروژن تخصصی انتخاب می شوید ، مشاوره مدیریت و نمونه سازی پشتیبانی می شود. همچنین سیستمی برای محاسبه قیمت فروش هیدروژن در پمپ بنزین های هیدروژن وجود دارد. اپراتور ایستگاه سوخت گیری هیدروژن باید قیمت فروش هیدروژن را از طریق وب سایت پنجم به آژانس توزیع هیدروژن (Korea Gas Corporation) گزارش دهد. KOGAS در نظر دارد قیمت فروش هیدروژن را برای هر ایستگاه سوخت گیری در وب سایت ، مانند سیستم اطلاعات قیمت نفت (Opinet) اعلام کند.

در آینده ، وزیر صنعت ممکن است از مجریان تأسیساتی مانند مجتمع های صنعتی ، مجتمع های توزیع و گاراژهای عمومی ، نصب ایستگاه های شارژ را درخواست کند. بعلاوه ، امکان نصب سلولهای سوختی توسط اپراتورهای تأسیسات مانند بنگاههای عمومی محلی ، خدمات آموزش و پرورش کلانشهرها و استانها ، بیمارستانها و مدارس وجود دارد. مجری تأسیسات باید از زمان دریافت درخواست ، درخواست را رعایت کند ، مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد. بعلاوه ، وزارت صنعت می تواند یک مجتمع هیدروژنی تخصصی برای پشتیبانی و توسعه از توزیع وسایل نقلیه هیدروژنی و سلولهای سوختی و تأسیسات مربوطه تعیین کند.[ad_2]