او کانال سوئز را برای روزها مسدود می کند: این شرکت مالک کشتی است و مصر در مورد غرامت توافق کرد

[ad_1]

شرکت حقوقی لندن Stan Marine ، نماینده شرکت مالک کشتی “The Ever Given” ، که باعث تعلیق ترافیک دریایی در کانال سوئز برای 6 روز در مارس گذشته شد ، گفت که پس از بحث و گفتگو با کمیسیون مذاکره کانال سوئز در طی چند هفته گذشته اختلافاتی بین دو طرف حاصل شده و توافق حاصل شده است.

مراحل ضروری برداشته خواهد شد

در بیانیه کتبی این شرکت حقوقی آمده است که طرفین در حال همکاری با اداره کانال سوئز (SCA) هستند تا در اسرع وقت توافق را نهایی کنند و سپس اقدامات لازم برای خروج کشتی از مصر انجام خواهد شد. شركت حقوقی انگلیس كه این اظهارات را ارائه داد ، اطلاعاتی در مورد خسارت پرداختی به مصر ارائه نداد و گفت كه جزئیات بیشتری در این باره اعلام نخواهد شد.
بر اساس شرایط استانداردی که شرکت های حمل و نقل باید قبل از عبور از کانال سوئز بپذیرند ، اداره کانال سوئز خواستار جبران خسارت از این شرکت شده است بر این شرط که کشتی ها مسئول تمام هزینه ها و خسارات ناشی از این کانال باشند. رئیس اداره کانال سوئز ، اسامه ربیع گفت که حدود شش روز پس از گیر افتادن وی در سوئز ، یک میلیارد دلار از شرکت صاحب کشتی طلب خواهد شد که در ماه مارس آزاد شد.

تصادف باعث ایجاد شرایط بد آب و هوایی شده است
در 24 مارس کشتی کانتینر The Ever Given در سواحل کانال سوئز سقوط کرد. عنوان شد که کاهش دید به دلیل طوفان شن و آب و هوای بد در غرق شدن کشتی مثر است.
به دلیل حادثه ای که در کانال سوئز رخ داد ، تردد دریایی به مدت 6 روز متوقف شد ، بنابراین وقفه هایی در تأمین سوخت مهم مانند روغن وجود داشت. گفته شد که برخی کشتی ها که قرار بود هنگام قطع حمل و نقل از کانال سوئز عبور کنند ، به جای انتظار برای حرکت کانال ، به انتهای آفریقا می روند و بنابراین پرداخت های لازم به کانال سوئز امکان پذیر نیست.
دولت کانال سوئز اعلام کرد که این کانال در تاریخ 29 مارس و پس از 6 روز بهره برداری به روی دریا باز شد.

مصر کشتی ای را که باعث بسته شدن کانال سوئز شده است برای روزها بازداشت می کند تا زمانی که غرامت دریافت کند

جهان

مصر کشتی ای را که باعث بسته شدن کانال سوئز شده برای روزها بازداشت می کند تا زمانی که غرامت دریافت کند

صاحب کشتی که کانال سوئز را برای روزها در مصر بسته بود خواستار غرامت یک میلیارد دلاری از این شرکت است

جهان

صاحب کشتی که کانال سوئز را برای روزها در مصر بسته بود خواستار غرامت یک میلیارد دلار از این شرکت است[ad_2]