بالاترین 0.1٪ درآمد ، پایین 26٪ 6.26 میلیون 8868 نفر.

[ad_1]

مشخص شده است که بالاترین 1/0 درصد درآمد فوق العاده بالا درآمد سالانه بیشتری نسبت به کمترین میزان 26 درصد جمعیت در مجموع کسب می کند.

با توجه به داده های “درآمد یکپارچه برای سال 2019 (درآمد کسب شده + درآمد جامع) هزار درصد”) ارائه شده توسط خدمات مالیاتی ملی توسط یانگ گیونگ سوک از کمیته برنامه ریزی و دارایی مجلس شورای ملی در تاریخ 4 ، آنها گزارش می شوند به عنوان میلیاردها KRW.

متوسط ​​درآمد هر نفر 1516.65 میلیارد وون است که 4.19 درصد از کل درآمد 873 تریلیون 432.9 میلیارد وون است که 0.04 درصد درصد بیشتر از 2018 است. درآمد تلفیقی آنها بیش از درآمد ترکیبی حدود 6.28 میلیون در 26٪ پایین تر (34.5538 میلیارد درآمد) است.

نرخ رشد درآمد در بخش برتر 0.1٪ در سال 2019 به شدت رشد کرد و به 7.08٪ رسید ، به دنبال 17.93٪ در 2017 و 3.21٪ در 2018.

کل درآمد ترکیبی 1٪ برتر ، 241،494 نفر ، 98.159 تریلیون وون است و متوسط ​​درآمد آنها 455.87 میلیون وون است. مبلغی که از بهترین درآمد 1٪ بدست می آید 11.22٪ از کل درآمد ترکیبی است که نسبت به 17.17٪ در سال 2018 افزایش 0.05٪ را نشان می دهد. رشد درآمد 1٪ بالایی نیز 11.44٪ در سال 2017 و 4.88 درصد در سال 2018 و پس از آن 6.45 درصد در سال 2019 قرار دارد.

10٪ برتر ، 24149،48 درآمد سالانه 319 تریلیون وون کسب می کنند و متوسط ​​درآمد سرانه 130.95 میلیون درآمد است. درآمد 10٪ برتر 36.57٪ از درآمد کل درآمد با درآمد یکپارچه را نشان می دهد که 0.25 واحد درصد در مقایسه با 36.82٪ در سال 2018 است.

سپس میانگین 50٪ (درآمد 24.1495 در محدوده 50٪ وقتی همه گزارشگران در لیست قرار می گیرند) متوسط ​​درآمد 25.08 میلیون درآمد در سال 2019 ، با بیشترین درآمد 0.1٪ 60 برابر درآمد متوسط ​​(50٪ برتر) داشته است. شما بیشتر برنده شدید با این حال ، شکاف درآمد آنها تا حدودی بهبود یافته و به 64.1 بار در سال 2017 ، 61 بار در سال 2018 و 60 بار در سال 2019 بهبود یافته است.

نماینده یانگ کنگ سوک گفت ، “حتی اگر شکاف درآمد ناشی از درآمد دولت مون جائه در بخشی بهبود یابد ، تغییر از ثروت طبقه بالا به درآمد از دارایی های موسوم به” درآمد غیرمستقیم “، مانند سود و سود سهام ، کاهش می یابد “بهبود شکاف کلی درآمد”. “” از آنجا که بحران اقتصادی ناشی از کرونا 19 بیشتر نگران نابرابری گروه های آسیب پذیر اقتصادی مانند صاحبان کم درآمد و مشاغل کوچک است ، ما از طریق سیاست های مختلف و قانونگذاری و فعالانه گزینه هایی را برای رفع نابرابری ها تهیه می کند. او گفت.[ad_2]