بزاق دریا که دریای مرمره را تهدید می کند در مطبوعات جهان قرار دارد

[ad_1]

بزاق دریا که ماه های اخیر مارمارا را تهدید کرده است در دستور کار آمریکا قرار گرفته است. ماهیگیران در دریای مرمره ماه هاست که در اخبار منتشر شده در واشنگتن پست با مشکلی روبرو شده اند: آنها نمی توانند ماهیگیری کنند. دلیل این امر این است که ماده ای غلیظ و چسبناک ، که در زبان محاوره ای به آن “بزاق دریا” گفته می شود ، بر روی سطح آب شناور می شود و تورهای آن را مسدود می کند ، و این باعث ایجاد تردید می شود که آیا خوردن ماهی در داخل کشور واقعاً بی خطر است یا خیر.

قیمت ماهی به دلیل بزاق دریا در حال کاهش نیست: باس دریایی ، ماهی تیره و ماهی به قیمت 60 پوند به فروش می رسند.

زندگی

قیمت ماهی به دلیل بزاق دریا در حال کاهش نیست: باس دریایی ، ماهی تیره و ماهی به قیمت 60 پوند به فروش می رسند.

افزایش دما باعث ضعیف شدن وضعیت می شود

به گزارش اخبار NTV؛ دانشمندان می گویند مخاط پدیده جدیدی نیست ، اما افزایش دمای آب ناشی از گرم شدن کره زمین اوضاع را بدتر می کند. در این حالت ، بسیاری از عوامل فعالیت انسان تأثیر می گذارد ، از جمله آلودگی محیط زیست ، جریان فاضلاب کشاورزی و تصفیه نشده.

پاک شد: بزاق دریا به خلیج ازمیت بازگشت

عکس 15

عنوان

یک حلزون دریایی دوباره در ساحل Gölcük Değirmendere دیده می شود ، که مدتی قبل با تمیز کردن تیم های شهرداری Kocaeli پاکسازی شد.

عنوان

مشاهده شده است که بزاق دریا مساحتی کیلومتر از ساحل کارامورسل را پوشش می دهد.

عنوان

تاکنون تیم های شهرداری Kocaeli نزدیک به 200 تن بزاق دریا را جمع آوری و دفع کرده اند.

عنوان

کار تیم های دارای جارو دریایی و دوزیستان همچنان ادامه دارد.

عنوان

بزاق دریا به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

یک حلزون دریایی به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

بزاق دریا به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

یک حلزون دریایی به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

بزاق دریا به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

بزاق دریا به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

یک حلزون دریایی به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

بزاق دریا به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

بزاق دریا به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

بزاق دریا به خلیج ایزمیت برمی گردد

عنوان

یک حلزون دریایی به خلیج ایزمیت برمی گردد

پاک شد: بزاق دریا به خلیج ازمیت بازگشت

بزاق دریا که مدتی است دیده نمی شود ، پس از تمیز کردن شهرداری از سواحل منطقه Gölcük در Kocaeli دوباره ظاهر شد.


  • مقادیر بالای نیتروژن و فسفر در دریای مرمره ، واقع بین دریای سیاه و دریای اژه ، باعث انفجار در جمعیت فیتوپلانکتون ها شده است که “بزاق دریا” ترشح می کنند ، همانطور که توسط بسیاری از سازمان های خبری ترکیه و روزنامه انگلیسی The نگهبان.

با این حال ، مخاط خود لزوماً مضر نیست ، اما این مسئله باعث ایجاد نگرانی می شود که محیطی ایجاد می کند که در آن میکروارگانیسم های سمی و باکتری های خطرناکی مانند E. coli پیدا شوند. همچنین گفته شده است که وقتی لایه ای را تشکیل می دهد که سطح آب را می پوشاند ، می تواند منجر به مرگ جمعی ماهی شود ، زیرا سطح اکسیژن در زیر دریا کاهش می یابد.

پاکسازی بزاق از خلیج ایزمیت: این یک کابوس برای ماهیگیران و شهروندان بود

عکس 9

عنوان

بر اساس بیانیه ای که توسط شهرداری کوچائلی ارائه شده ، تلاش شده است تا با نفتی که در خلیج ازمیت دیده می شود ، مقابله کند ، که منجر به توقف فعالیت های ماهیگیری در دریاها شده است.

عنوان

در تحقیقی که توسط اداره خدمات دریایی و ساحلی اداره حفاظت و کنترل محیط زیست انجام شده است ، مناطقی که بزاق دریا در آنها مثر است با هواپیمای بازرسی دریایی تعیین می شوند.

عنوان

سپس تیم ها به نقاط تعیین شده می روند و آنها را با پشتیبانی از جاروهای دریایی و وسایل نقلیه دوزیست جمع آوری می کنند.

عنوان

این ماده چسبنده که از دریا گرفته شده و درون کیسه های آن پر می شود ، برای دفع به زراعت و سوزاندن و ارزیابی مواد زائد و باقیمانده به آزمیت ارسال می شود.

عنوان

تیم ها در طی یک عملیات تمیزکاری 38 روزه در مجموع 100 تن بزاق دریا را جمع آوری کردند.

عنوان
عنوان
عنوان
عنوان

پاکسازی بزاق از خلیج ایزمیت: این یک کابوس برای ماهیگیران و شهروندان بود

تلاش ها برای پاکسازی لایه سفید بزاق دریا (مخاط) در سطح آب خلیج ایزمیت ادامه دارد. تیم ها در مجموع 100 تن بزاق دریا را برای 38 روز کار تمیز کردن جمع آوری کردند.[ad_2]