بورس تحصیلی ملی امسال 3.9 تریلیون “پشتیبانی شخصی کرونا” … 10٪ آموزش به دانشجویانی داده می شود که در زندگی مشکل دارند

[ad_1]

ㆍ از سوم سال بعد آموزش کامل مجاز است ㆍ کار در خانه مجاز است

در مجموع 3،878.8 میلیارد درآمد کسب شده به عنوان بورس تحصیلی ملی در سال جاری به تقریباً 15/1 میلیون دانشجو تعلق می گیرد ، از جمله 10٪ شهریه برای دانشجویانی که به دلیل عضله کرونا 19 مشکل زندگی دارند

[ad_2]