بیایید به آهنگ هزاره جیریسان و دهکده رود گودام رود سئومجین برویم که به عنوان یکی از 25 جاذبه غیر حضوری انتخاب شده است

[ad_1]

نمایی از آواز هزاره در روستای Vaun ، Namvon-si ، Zheolabuk-do. عکس روزنامه کیونگ یانگ

کاج هزاره ، واقع در جیریسان ، نامون سی ، جولابوک دو ، به عنوان یکی از 25 مقصد گردشگری امن و غیر حضوری انتخاب شده توسط سازمان گردشگری کره انتخاب شده است. در Jeollabuk-do ، Imsil-gun ، همراه با یک آهنگ هزار ساله …

[ad_2]