بیش از نیمی از شرکت های “پاداش سال جدید را پرداخت نکنید”

[ad_1]

بیش از نیمی از شرکت ها بعید است امسال پاداش پرداخت کنند.

طبق پلتفرم تطبیق شغل In-in در هجدهم ، در نتیجه اطلاع از برنامه پرداخت پاداش سال نو برای 573 شرکت ، بیش از نیمی از 50.6٪ گفتند که پرداخت نکرده اند.

شرکت هایی که پاداش می دهند 6.1 درصد نسبت به نظرسنجی سال گذشته (55.5 درصد) کاهش یافته اند. در سال 2019 (52.9٪) ، 2018 (51.2٪) ، 2017 (53٪) و 2016 (58.1٪) کمترین نسبت پرداخت پاداش در در پنج سال گذشته و اولین بار به کمتر از نیمی رسیده است.

به طور خاص ، میزان پرداخت برای شرکت های بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. سال گذشته ، اکثر شرکتهای بزرگ (91.4٪) گفتند که در تعطیلات سال نو قمری پاداش پرداخت می کنند ، اما فقط 37.5٪ گفتند که امسال پرداخت کرده اند. این میزان نسبت به شرکتهای متوسط ​​(44.6٪) و شرکتهای متوسط ​​و متوسط ​​(50.5٪) کمتر است.

میزان متوسط ​​پرداخت نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. متوسط ​​پرداخت سرانه که 880،000 درآمد سال گذشته بود ، امسال با 17٪ کاهش به 730،000 درآمد رسیده است.

از بین شرکت ها (290 شرکت) که گفته اند امسال پرداخت نکرده اند ، 31٪ آنها سال گذشته آن را پرداخت کرده اند ، اما تصمیم گرفته اند امسال پرداخت نکنند.

دلیل اول این بود که شرکت هایی که پرداخت نمی کنند جایزه خود را با هدایا جایگزین می کنند (33.4٪ ، پاسخ های متعدد). متعاقباً ، به دلیل ناکافی بودن ظرفیت پرداخت (31٪) ، از جمله وخامت اوضاع مالی ، کمبود مقررات برای پرداخت پاداش تعطیلات (2/27٪) ، مشکلات در محیط داخلی و خارجی مانند رکود اقتصادی (19٪) و عدم تحقق نتایج به اندازه هدف سال گذشته (14.1٪) است. و غیره. وقتی از آنها س askedال شد که آیا حادثه کرونا 19 تاثیری داشته است ، بیش از نیمی از شرکت ها (61٪) چنین گفتند.

در همین حال ، 71.9٪ از کل پاسخ دهندگان (573 شرکت) قصد دارند یک هدیه تعطیلات سال نو را به کارمندان خود ارائه دهند. متوسط ​​بودجه به ازای هر نفر 60،000 درآمد کسب شده است ، همان بودجه سال گذشته. ) ، صابون و لوازم آرایشی (13.8٪).
[ad_2]