بیونگ وو وو ، به 1 سال و 4 سال زندان محکوم شد

[ad_1]

روند تجدیدنظر دادرسی ، “بی گناه” به عنوان رضایت و کمک از Gukjong Nongdan … فقط بازرسی های غیرقانونی “مقصر” هستند

رئیس سابق خانه آبی مین جئونگ وو (در تصویر) ، که برای توجیه یا کمک به حادثه دولت نونگدان در زمان مدیریت پارک گئون های به دادگاه تحویل داده شد ، در طی فرایند تجدید نظر به زندان محکوم شد …

[ad_2]