تاج 19 سال … شهروندان سئول کمتر تزئین می کنند و تعداد زیادی Netflix و YouTube را تماشا می کنند

[ad_1]

1 سال از فوران تاج 19 ، ارائه شده توسط شهر سئول. زندگی شهروندان سئول چگونه تغییر کرده است؟

زمان خواب افزایش می یابد ، اما زمان دکوراسیون کاهش می یابد و فعالیت های فضای باز کاهش می یابد ، در حالی که زمان دسترسی به رسانه هایی مانند Netflix و YouTube افزایش می یابد. خانم خانه دار تمام وقت ···

[ad_2]