تحقیق از پلیس دهه 70 که با درخواست استفاده مناسب از ماسک به صاحب یک کافه حمله کردند

[ad_1]

دهه 1970 ، که به یک صاحب مشاغل که خواستار استفاده صحیح از ماسک بود ، حمله کرد ، تحت تحقیقات پلیس است.

اداره پلیس جئونبوک Jeongeup در هفدهم اعلام کرد که وی در حال تحقیق در مورد آقای الف (حدود 70 ساله) برای برخورد به صاحب کافه ای است که ماسک می خواست.

آقای الف …

[ad_2]