تحلیل روس ها: توازن قوا به نفع ترکیه تغییر می کند

[ad_1]

مذاکرات بین ترکیه و ایالات متحده در مورد عملیات و امنیت فرودگاه بین المللی کابل حامد کرزی ، پایتخت افغانستان ادامه دارد.

“ترازنامه های اصلاح شده به نفع ترکیه”

این ابتکار در مطبوعات خارجی پیامدهایی نیز به همراه داشت. وب سایت جنگ های روسیه ، که در زمینه مسائل نظامی منتشر می کند ، مقاله ای منتشر کرد و تأکید کرد که توازن قدرت در منطقه به نفع ترکیه تغییر کرده است.

براساس گزارش ترجمه مجله M5 ، ترکیه اظهار داشت که به دلیل روابط مشترک دارای موقعیت برتری است و اظهارات زیر در مقاله گنجانده شده است:

حمام ها موفقیت ERDOGAN را می پذیرند

آنکارا در منطقه از مزایای بسیار بیشتری نسبت به ایالات متحده ، روسیه و سایر قدرت های غربی چه به دلیل سابقه خود و چه به دلیل روابط مشترک بین ترکیه و اسلام برخوردار است. صادقانه بگویم ، حتی در غرب ، تعداد قابل توجهی از متخصصان وجود دارند که به موفقیت اردوغان در اینجا اعتقاد دارند.

“بسیاری از کشورها از ابتکار عمل ترکیه حمایت می کنند”

به نظر می رسد هدف جدید ترکیه افغانستان باشد. تفاوت این بار در این است که ابتکار عمل ترکیه نیز توسط قدرتهای غربی پشتیبانی می شود. در حقیقت ، این یک واقعیت بدیهی است که نه تنها قدرت های غربی ، بلکه پاکستان ، قطر و بسیاری از کشورهای منطقه ای پس از شوروی از ترکیه در این زمینه حمایت خواهند کرد.

“زمان انقضا در افغانستان منقضی می شود”

با توجه به اینکه اردوغان خود را به عنوان آغازگر پروژه توران بزرگ قرار داده است ، ترکیه می خواهد پس از خروج از ناتو خلا certain موجود در افغانستان را با اطمینان پر کند و خود را به عنوان مدافع جدید آن کشور معرفی کند.

زمین های بازی عالی در تاریخ: ترکیه و افغانستان

جهان

زمین های بازی عالی در تاریخ: ترکیه و افغانستان

تحلیل ترکیه توسط مطبوعات انگلیس: هدف تقویت قدرت در افغانستان است

جهان

تحلیل ترکیه توسط مطبوعات انگلیس: هدف تقویت قدرت در افغانستان است[ad_2]