تماس فلسطین با کشورهای مسلمان: حمایت نظامی کنید

[ad_1]

خشونت بیش از یک هفته اسرائیل علیه مردم فلسطین در اورشلیم همچنان واکنش جهانی را به همراه دارد. جامعه شناس حاتم بازیان ، استاد گروه مطالعات قومی در دانشگاه کالیفرنیا ، در کشورهای مسلمان تماس گرفت. باسیان گفت: اسرائیل کشوری است که فلسطین را با انواع سلاح ها شکست داده و از طرف دیگر ، به وجود یک میلیون و 800 هزار مسلمان و 55 کشور اسلامی در جهان اشاره کرده است. بازیان ، “اینها (کشورهای اسلامی) دارای هواپیما ، موشک و کلیه تجهیزات نظامی هستند. آنها از آنها در یمن استفاده می کنند ، اما نمی توانند یا نمی توانند از فلسطینیان که با استعمار شهرک نشینان می جنگند حمایت کنند. “ رتبه بندی را پیدا کنید.

212 شهید از جمله 61 کودک در غزه

جهان

212 شهید از جمله 61 کودک در غزه

حمایت اقتصادی و اقتصادی و اقتصادی

  • بازیان در مورد آنچه که جهان اسلام باید انجام دهد ، ارزیابی زیر را انجام داد: “من فکر می کنم جهان اسلام باید همبستگی مسلم و نامحدود خود را با فلسطینی ها ابراز کند ، BDS (جنبش تحریم ، برداشت سرمایه گذاری ها و تحریم ها علیه اسرائیل) را دوباره راه اندازی کند و تحریم اقتصادی و فشار اقتصادی بر اسرائیل. آنها همچنین نیاز به حمایت نظامی از فلسطینیان دارند تا از خود دفاع کنند ، زیرا فلسطینی ها قادر به دفاع از خود نیستند.
طرح دفاعی فلسطین: ترکیه ، ایران ، پاکستان ، قطر را رهبری می کند

جهان

برنامه ای برای حمایت از فلسطین: ترکیه ، ایران ، پاکستان ، قطر را رهبری می کند

رسیدن به عملکرد اسرائیل کافی نیست

کافی نیست هر چند ماه یا چند سال بایستید و آنچه اسرائیل انجام می دهد را محکوم کنید. این معادله را تغییر نمی دهد. من مدافع جنبش BDS هستم. من فکر می کنم که کشورهای مسلمان باید جنبش BDS را بپذیرند و در واقع ، در رابطه با نفوذ اقتصادی و عادی سازی اسرائیل در برخی از مناطق جهان اسلام ، خطوط قرمز ترسیم کنند.

واکنش شدید رئیس جمهور اردوغان به بایدن: او داستان را با دستان خونین خود نوشت

برنامه

واکنش شدید رئیس جمهور اردوغان به بایدن: او داستان را با دستان خونین خود نوشت

55 کشور اسلامی سلاح دارند

  • باسیان گفت: اسرائیل کشوری است که فلسطین را با انواع سلاح ها شکست داده است و از سوی دیگر ، به 1.8 میلیارد مسلمان و 55 کشور اسلامی در جهان اشاره کرد. بازیان ، “اینها (کشورهای اسلامی) دارای هواپیما ، موشک و کلیه تجهیزات نظامی هستند. آنها از آنها در یمن استفاده می کنند ، اما نمی توانند یا نمی توانند از فلسطینیان که با استعمار شهرک نشینان می جنگند حمایت کنند. “ رتبه بندی را پیدا کنید. بازیان با اشاره به اینکه افراد تحت اشغال که از حق تعیین سرنوشت محروم شده اند حق دفاع از خود را دارند ، همانطور که در منشور سازمان ملل آمده است ، بازیان گفت: “من فکر می کنم کشورهای مسلمان باید این کار را انجام دهند. می دانید ، ما این همه محکومیت داریم ، ما این را داریم ، این … و آنها دیگر به اسرائیل فشار نمی آورند. ” گفت
مدل لیبی برای فلسطین: توافق نامه صلاحیت دریایی می تواند توازن را تغییر دهد

برنامه

مدل لیبی برای فلسطین: توافق نامه صلاحیت دریایی می تواند توازن را تغییر دهد[ad_2]