“جمع آوری ، استفاده و ارائه اطلاعات نامحدود در مورد معاملات بدون رضایت مشتری ، اصلاح قانون انتقال پول” نگرانی های “برادر بزرگ”

[ad_1]

انتظار می رود که در آینده تناقضات پیش بینی شود ، زیرا لایحه اصلاح شده قانون معاملات مالی الکترونیکی که دولت و حزب حاکم قصد دارند در ماه فوریه در مجمع فوق العاده ملی آن را پردازش کنند ، KFTC را موظف می کند کلیه اطلاعات معاملات را به شرکت های بزرگ KFTC ارائه دهد و معافیت می دهد. سومین قانون محافظت از اطلاعات شخصی.

پروفسور چی جین یانگ از دانشکده حقوق دانشگاه ملی چونبوک به استاد چهارم گفت: “اگر اصلاحیه قانون پرداخت الکترونیکی تصویب شود ، اطلاعات شخصی مربوط به معاملات پرداخت الکترونیکی بدون محدودیت در قوانین مربوطه به طور نامحدود متمرکز می شود” ، در یک سخنرانی در کنفرانس مشترک اقتصاد در سال 2021. سمینار جامعه اطلاعات مالی. “این کار قابل انجام است.”

پروفسور یانگ معتقد است که محتوای مربوط به الزام به تصفیه معاملات پرداخت الکترونیکی (مواد 36-9) ، که اخیراً در این اصلاحیه تاسیس شده است ، بسیار مشکل ساز است. این ماده پیش بینی می کند که اعمال قوانین و مقررات اساسی مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی معاف است ، در حالی که اپراتورهای شرکت های الکترونیکی مالی (شرکت های بزرگ فناوری) را موظف می کند اطلاعات مربوط به معاملات پرداخت الکترونیکی را به موسسه تسویه حساب برای انجام معاملات پرداخت الکترونیکی ارائه دهند ( خانه تصفیه مالی).

مفاد این قانون عبارتند از: ماده 4 سیستم مالی با نام واقعی (تضمین محرمانه بودن معاملات مالی) ماده 32 قانون استفاده و حفاظت از اطلاعات اعتباری (رضایت برای تهیه و استفاده از اطلاعات اعتباری شخصی) ماده 33 (محدودیت استفاده از اطلاعات شخصی برای اعتبار) △ ماده 18 قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (محدودیت های استفاده و ارائه اطلاعات شخصی غیر از هدف). علاوه بر این ، مقررات مربوط به قوانین مقرر شده توسط فرمان ریاست جمهوری اعمال نمی شود.

پروفسور یانگ توضیح داد ، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های بزرگ فناوری شامل معاملات داخلی است که در جهان بی سابقه است. به عبارت دیگر ، هنگام خرید کالا یا خدمات با استفاده از Naver Paypoint ، Naver متعهد می شود که کلیه اطلاعات مربوط به معاملات KFTC را بدون رضایت مشتری برای تهیه و استفاده از اطلاعات شخصی گزارش کند. بعلاوه ، هیچ محدودیتی در استفاده یا تهیه کالا به غیر از هدف وجود ندارد. پروفسور یانگ گفت: “بحث های زیادی در مورد Big Brother وجود دارد و می گوید:” اطلاعات شخصی بیش از حد در پاکسازی خانه ها متمرکز است و نگرانی در مورد سو mis استفاده از اطلاعات بسته به اینکه چه کسی و چگونه از این پایگاه استفاده می کند ، زیاد است. وی گفت: اگر بر اطلاعات معامله تمرکز کنید ، می توانید در برابر هک شدن آسیب پذیر شوید.

پروفسور یانگ همچنین نگران بود که اطلاعات معاملات جمع آوری شده توسط KFTC برای اهداف تجاری در دسترس شرکت های خارجی قرار گیرد. کمیسیون خدمات مالی قبلاً در ژوئیه سال گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد “اطلاعات تسویه حساب مالی” را که توسط KFTC برگزار می شود ، به منظور باز کردن اطلاعات آن به بخش خصوصی ، شناسایی نکند. پروفسور یانگ خاطرنشان کرد: “توانایی تمرکز و استفاده از اطلاعات شخصی در خارج ، بدون رضایت طرفین ، ممکن است مغایر ایدئولوژی قانون اساسی باشد ، که حق تصمیم گیری فرد در مورد خودآگاهی را تضمین می کند.”
[ad_2]