جو بایدن: آنها تروریست بودند ، نه معترض

[ad_1]

جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ، ترامپ را به تلاش برای استفاده از باند برای خاموش کردن رای دهندگان آمریکایی متهم کرد. جو بایدن گفت: “روسای جمهور ایالات متحده بالاتر از قانون نیستند.” بایدن خاطرنشان کرد که نمایندگان کنگره غالباً سفیدپوست هستند و پلیس به دلیل نژاد بودن با آنها برخورد تهاجمی ندارد. بایدن گفت: “هیچ کس نمی تواند به من بگوید که اگر گروهی از معترضان جهان ، سیاه زندگی می کردند ، مهم بودند ، با آنها بسیار متفاوت از راهزنان که دیروز به کنگره حمله کردند ، رفتار می شد.” عناوین نظرات بایدن به شرح زیر است:

جو بایدن به کسانی که به ساختمان کنگره هجوم بردند حمله می کند: آنها شورشی بودند ، شورشیان وحشت را گسترش می دادند

بازی 00:29

جو بایدن به کسانی که به ساختمان کنگره هجوم بردند حمله می کند: آنها شورشی بودند ، شورشیان وحشت را گسترش می دادند

جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ، به مناسبت یورش به ساختمان کاپیتول گفت: “اعتراضات مختلفی انجام شده است ، اما ما نمی توانیم این افراد را معترض بنامیم.” آنها جمعیت سرکش و بی ادبی بودند. آنها تروریست های محلی بودند. خیلی ساده است

آنها تروریست بودند

ترامپ فکر می کرد که به 9 قاضی در دیوان عالی کشور احتیاج دارد. زیرا او فکر می کرد که انتخابات قبل از انتخابات در دادگاه به پایان می رسد ، اما از اینکه قضات مطابق قانون و قانون اساسی عمل کردند بسیار تعجب کرد.

آنها تروریست بودند ، نه معترض.

ترامپ به دموکراسی ما آسیب زده است. در دموکراسی ما ، رئیس جمهور به هیچ وجه “پادشاه” نیست. دموکراسی ما 3 شاخه برابر و مستقل دارد و رئیس جمهور قطعاً بالاتر از قانون نیست.

اولین استعفای کابینه پس از سرکوب در کنگره آمریکا: وزیر حمل و نقل چائو کار خود را ترک می کند

جهان

اولین استعفای کابینه پس از سرکوب در کنگره آمریکا: وزیر حمل و نقل چائو کار خود را ترک می کند

دموکرات ها در سنای آمریکا خواستار این هستند: ترامپ باید برکنار شود

جهان

دموکرات ها در سنای آمریکا خواستار این هستند: ترامپ باید برکنار شود[ad_2]