حدود 20 شهروند میانماری اولین اعتراض خیابانی را علیه کودتا برگزار کردند

[ad_1]

حدود 20 نفر در اعتراض به کودتای چهارم در ماندالای میانمار معترض هستند. رویترز | اخبار یونهاپ

تظاهرات خیابانی توسط شهروندان معترض به کودتای نظامی چهارم در ماندالای ، دومین شهر بزرگ میانمار برگزار شد.

رویترز …

[ad_2]