خرابکاری یونانی برای عادی سازی – ینی شافاک

[ad_1]

با عادی سازی روابط با اروپا ، یونانی ها دوباره به صحنه آمدند. یونانیان تلاش برای جلوگیری از گفتگوهای مداوم با اتحادیه اروپا و یونان را آغاز کرده اند.

  • در حالی که پیشنهاد پارلمان اروپا برای تعلیق گفتگوها با ترکیه با تلاش لابی های یونان و یونان صورت گرفت ، گفته می شود کشتی تحقیقاتی اودین ایتالیا در حال آماده سازی برای انجام بررسی های لرزه ای در شرق مدیترانه است. با نزدیک شدن اجلاس سران اتحادیه اروپا به ژوئن ، دو و یونانی و یونانی آزار و اذیت خود را افزایش داده اند.

کشتی ایتالیایی در خدمات

کشتی Odin Finder ، در سواحل قبرس جنوبی ، بندر را ترک کرد. گفته می شود که اودین یاب با مجوزهایی که از یونان و دولت قبرس یونان دریافت کرده بود در حال آماده سازی برای شروع فعالیت های اکتشاف لرزه ای در حوزه های دریایی ترکیه در مدیترانه شرقی بود. فعالیت های این کشتی در فلات قاره ترکیه ، با مجوزهایی که از یونان و دولت قبرس یونان به جای ترکیه اخذ شده بود ، قبلاً به عنوان نقض عمدی حاکمیت ترکیه تلقی می شد و توسط دیپلماسی قایق های مسلح توسط نیروی دریایی ترکیه مسدود شد.

اشتیاق میزبانی

  • با نزدیک شدن اجلاس سران اتحادیه اروپا در ماه ژوئن به عنوان بخشی از تلاش های خود برای عادی سازی روابط با ترکیه ، چنین گام احتمالی ، نشان دادن آمادگی برای آزار و اذیت بیشتر در مدیترانه شرقی ، به عنوان “یک تحریک خصمانه” در زمانی که اشتراک عادلانه در منطقه افزایش یافته است.

ODİN FINDER 2 بار مسدود می شود

ترکیه دو بار در سال 2013 و 2017 اودین یاب را مسدود کرده بود. با دیپلماسی با قایق های اسلحه ای (بازدارندگی کشتی های جنگی) ، سرانجام اودین یاب در 17 دسامبر 2017 در منطقه ای در ساحل آنتالیا ، بین قسمت شرقی جزیره کرت و قسمت غربی قبرس ، در فلات قاره ترکیه. طی 20 سال گذشته ، ترکیه 20 کشتی را که می خواهند به نمایندگی از دولت قبرس یونان قبرس جنوبی و یونان از طریق دیپلماسی دیپلماتیک در میهن آبی انجام دهند ، مسدود کرده است.



[ad_2]