خشم دولت هند توسط خواننده ریحانا “غیرمسئولانه در حمایت از قیام روستایی”

[ad_1]

دولت هند از مشاهیر مانند خواننده ریحانا انتقاد کرده است. به همین دلیل او در توییتر خود در حمایت از “قیام روستایی” که بر خلاف قانون جدید کشاورزی دولت سه ماه به طول انجامید ، پست گذاشت.

خواننده Rihanna در مکان 3 (به وقت محلی) است …

[ad_2]