خشکی چشم و دهان … ممکن است به دلیل ساده بودن هوا نباشد

[ad_1]

اگر خشکی بیش از 3 ماه طول بکشد ، سوp ظن به “سندرم شوگرن” وجود دارد
بیش از 80٪ بیماران بالای 40 سال هستند
اگر خشکی بیش از 3 ماه طول بکشد ، حتی اگر بیماری زمینه ای یا داروی دیگری ندارید ، باید به سندرم شوگرن مشکوک شوید (عکس = …

[ad_2]