درخواست پخش نمایشگاهی … 35 سال زندان برای بی.جی. که وقتی امتناع کرد پول گرفت و کشته شد

[ad_1]

دادگاهی در دهه 1940 ، BJ (میزبان پخش اینترنتی اینترنت) را به جرم پول گرفتن و كشتن یك زن 40 ساله هنگام تلاش برای درخواست نمایش اینترنتی با یك كارمند ملبس به لباسهای به شدت آشكار ، به 35 سال زندان محكوم كرد.

قسمت 13 توافق نامه کیفری منطقه Uijeongbu یک قدرتمند است …

[ad_2]