درمان هی فو فیبروئیدهای میوتیت ، تقویت اثر “ترکیب” با ماده حاجب سونازوئید

[ad_1]

مطالعات نشان داده است که اثر استفاده از ماده حاجب سونازوئید در ترکیب با ماده حاجب سونازوئید ، به جای یک درمان واحد با استفاده از تجهیزات HIFU ، که یک روش غیر جراحی برای درمان فیبروم رحم است ، به طور قابل توجهی اثر را افزایش می دهد.

کلینیک مراقبت های ویژه در سئول Taehee Kim

[ad_2]