در طول 24 ساعت 4134 نفر درگذشتند

[ad_1]

تعداد موارد و قربانیان در اپیدمی ویروس کرونا در ایالات متحده در حال افزایش است. 4،134 نفر در آخرین روز به دلیل ویروس کرونا در کشور جان خود را از دست دادند. در 24 ساعت گذشته ، 274،190 ویروس کرونا شناسایی شد. از ابتدای اپیدمی ، بیشتر قربانیان روزانه کشته می شوند.

در ایالات متحده ، 3،920 نفر جان خود را از دست دادند که روز گذشته 268،840 مورد ویروس کرونا کشف کردند. امروز 4 هزار و 134 نفر جان خود را از دست داده اند.

جدول ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا: تعداد مرگ و میرها بیش از 370 هزار نفر است

ویروس کرونا

جدول ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا: تعداد مرگ و میرها بیش از 370 هزار نفر است

آخرین در کل کشور است در حالی که در طی یک هفته 19 هزار و 230 نفر به دلیل ویروس کرونا می میرند یک میلیون و 614 هزار و 756 مورد ویروس کرونا مشاهده شد.

در حالی که تعداد کل موارد در ایالات متحده ، که بیشتر تحت تأثیر اپیدمی ویروس کرونا قرار دارد ، به 22 میلیون و 132 هزار و 45 مورد افزایش یافته است ، تعداد کشته شدگان در این اپیدمی 374 هزار و 124 نفر اعلام شده است.

ترازنامه ویروس کرونا در ایالات متحده: تعداد مرگ و میرها از 362 هزار نفر گذشته است

ویروس کرونا

ترازنامه ویروس کرونا در ایالات متحده: تعداد مرگ و میرها از 362 هزار نفر گذشته است[ad_2]