دستور تخریب در بیت المقدس شرقی توسط قدرت اشغالگر

[ad_1]

تهدید به نابودی از طریق اشغال توسط نیروهای اسرائیلی در سراسر فلسطین و قدس شرقی تا سال 2021 ادامه دارد. چندین خانواده فیلسیتین در منطقه سیلوان در بیت المقدس شرقی با تهدیدهای دستور تخریب که خانه های آنها را تهدید می کند مواجه هستند. در ماه دسامبر ، شهرداری اسرائیل برای چندین خانواده فلسطینی ساکن منطقه ال بوستان دستور تخریب به خانه های آنها ارسال کرد. اگر خانه هایشان خراب شود خانواده ها مجبورند زندگی خود را در چادرها بگذرانند. مشهور است که مقامات اسرائیلی غالباً خانه های فلسطینیان را در قدس شرقی و کرانه باختری تخریب می کنند ، ظاهرا بدون اجازه ساخت.

  • مشخص شد که طبق یک مطالعه سازمان ملل ، دستیابی به چنین پروانه های ساختمانی غیرممکن است. نداشتن پروانه ساختمانی باعث کمبود محل اسکان می شود. اشاره شد که 21 حکم تخریب در دسامبر گذشته در منطقه ال بوستان صادر شد. در سال 2020 ، 170 تخریب توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی در بیت المقدس شرقی و 644 مورد در منطقه C کرانه باختری انجام شد. این به عنوان بیشترین تعداد از سال 2016 ثبت شده است.

اسرائیل برای ساخت شهرک های غیرقانونی جدید به سرعت در زمینه تخریب در مناطق تحت مالکیت فلسطینیان ، به ویژه در بیت المقدس شرقی و سیلوان شتاب بخشیده است. گفته می شود تخریب خانه های فلسطینیان بین مارس و آگوست سال 2020 تسریع شده است. در نتیجه این تخریب ها ، 442 فلسطینی بی خانمان هستند. از سوی دیگر ، در نتیجه مداخله نیروهای اشغالگر اسرائیلی با گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور برای فلسطینیان معترض به سکونتگاه های غیرقانونی یهودیان در روستای کفر کادوم در قسمت شمالی کرانه باختری ، 18 نفر زخمی شدند. در تظاهرات علیه شهرک های غیرقانونی در شهر دیر جریر ، در شرق رام الله ، دهها فلسطینی مورد اصابت گاز اشک آور قرار گرفتند.[ad_2]