دشمنان ترکیه کتی پیری: رهبران اتحادیه اروپا معتقدند اردوغان هیچ گزینه دیگری ندارد

[ad_1]

سیاستمدار هلندی ، کتی پیری ، که مدتی گزارشگر پارلمان اروپا برای ترکیه بوده و غالباً با اظهارات خود به ترکیه می پردازد ، مقاله ای برای شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) نوشت.

فراخوان پیری از رهبران اتحادیه اروپا: از نیروهای دموکراتیک علیه اردوغان حمایت کنید

“ترکیه فراتر از اردوغان” در مقاله ای با عنوان ، پیری رهبران اتحادیه اروپا را خواست ، “تمرکز بر حمایت از نیروهای دموکراتیک در ترکیه” از عبارات استفاده می کند

“رهبران اتحادیه اروپا معتقدند اردوغان هیچ گزینه دیگری ندارد”

رهبران اتحادیه اروپا ، با تأکید بر اینکه او معتقد است اردوغان هیچ گزینه دیگری ندارد ، پیری ادعا می کند که اتحاد در انتخابات محلی “اردوغان را ضعیف” کرد.

پیری گفت که این موقعیت را به عنوان یک فرصت درک می کند “بروکسل تمایلی به استفاده از قدرت اقتصادی خود برای تضعیف اردوغان نشان نداده است. این خطر تقویت موقعیت رئیس جمهور ترکیه است.” گفت

با تشکر از باشاک دمیرتاش به

برنامه

با تشکر از باشاک دمیرتاش به “خبرنگار علیه ترکیه” کتی پیری

پاسخ وزیر سویلو به پیری ، که در امور داخلی ترکیه مداخله کرد: شما با خواسته های کثیف خود پیر خواهید شد

برنامه

پاسخ وزیر سویلو به پیری ، که در امور داخلی ترکیه مداخله کرد: شما با خواسته های کثیف خود پیر خواهید شد

جهان

“دشمنان ترکیه” کتی پیری[ad_2]