دولت می گوید: “جلوگیری از 3 کیلومتر قتل پایان نیافته است … نفس گیر”

[ad_1]

جنجال بیش از حد در مقیاس نجومی … پرندگان مهاجر زمستانی ، علت عفونت ، فقط منتظر بمانند تا آنها را ترک کنند

کشتار پیشگیرانه در یک مزرعه اردک در نزدیکی مزرعه مرغ تخمگذار در ججو سی ، گیونگی دو انجام می شود که به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (AI) مبتلا شده است. / یون …

[ad_2]