رفتار رادیکال پدر خواب … شاید “اختلال رفتار خواب REM”؟

[ad_1]

بیماری پارکینسون و زوال عقل بالاتر از حد طبیعی است
اگر میانسال هستید باید فعالیت بیشتری داشته باشید
بهبود محیط خواب ، نظارت دقیق بر خانواده همسایه نیز ضروری است

# به خاطر پدرش که هنگام خواب ، هنگام خواب جیغ می کشید …

[ad_2]