رهبران کلیسا ، Shincheonji Daegu به دادگاه اول در سوم …

[ad_1]

در جریان اولین بیماری همه گیر کرونا 19 ، دادگاه ابتدا ارزیابی کرد که آیا وی از یک سوم رهبران کلیسا ، Shincheonji Daegu ، که به دلیل جلوگیری از تحقیقات اپیدمیولوژیکی با حذف لیست اعضا متهم شده بود ، مقصر است.

نمایی از کلیسای Shincheonji Daegu. | گزارشگر Baek Gyeong-yeol merci @ kyunghy ···

[ad_2]