روحیه اشتراکی که در بحران می درخشد … برج دمای عشق

[ad_1]

میوه کارمندان عشق از 1 به عنوان بالاترین جمع آوری کمک مالی که تاکنون در کارزار اشتراک گذاری در Jeonbuk جمع شده است ، تشکر می کنند. تهیه شده توسط Chest برای مراقبت های اجتماعی Jeonbuk

روحیه مدنی تمرین مشارکت حتی در بحبوحه بحران نیز درخشید. کرونا 19 بلند مدت …

[ad_2]