“سال گذشته 123٪ کمک های مالی آپارتمان ها در منطقه گانگنام 3 سئول افزایش یافت” … چرا؟

[ad_1]

مجتمع آپارتمانی گانگنام. / عکس داده های Gyeonghyang Shinmun تعداد کمک های مالی برای آپارتمان ها در محله های Gangnam 3 در سئول (Gangnam ، Seocho ، Songpa) در سال گذشته 123٪ افزایش یافته است.

کیم دو گوان ، عضو کمیته برنامه ریزی و امور مالی مجلس شورای ملی و نماینده حزب دموکرات

[ad_2]