سحرگاه ، کشت بیدار شوید چرا 2030 در مورد Miracle Morning اینقدر مشتاق است؟

[ad_1]

عکس تأیید شده توسط Se-ra Lee ، دانش آموز ، پس از ورزش حدود 45 دقیقه در ساعت 4:59 صبح روز هفدهم. او از شصت و ششمین روز نوامبر سال گذشته “صبح معجزه” را تمرین می کند ، با تمرینات هر روز صبح ، خواندن ، مراقبه ، خواندن مقالات ، یادگیری زبان اشاره و ژاپنی …

[ad_2]