سربازان ارمنی مواضع جمهوری آذربایجان در نخجوان را مورد تیراندازی قرار دادند

[ad_1]

در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده است که در 8 آگوست ، ساعت 13 بعد از ظهر به وقت محلی ، مواضع آذربایجان در محوطه دانشگاه حیدرآباد جمهوری خودمختار آذربایجان نخجوان مورد گلوله باران منظم سربازان ارمنی قرار گرفت.

گزارش شده است که در نتیجه تیراندازی هیچ کشته و زخمی در میان سربازان آذربایجانی وجود ندارد و اوضاع در این منطقه تحت کنترل سربازان آذربایجانی است.

سربازان ارمنی مواضع جمهوری آذربایجان را در مرز شلیک کردند

زمین

سربازان ارمنی مواضع جمهوری آذربایجان را در مرز شلیک کردند

تحریک مرز از سوی ارمنستان: 12 نارنجک به سمت مواضع آذربایجان پرتاب شد

زمین

تحریک مرز از سوی ارمنستان: 12 نارنجک به سمت مواضع آذربایجان پرتاب شد[ad_2]