سنگ هو وو: “برای پیروزی در انتخابات شهردار سئول ، ما باید با حزب دموکراتیک آزاد ادغام شویم”

[ad_1]

وو سانگ هو شهردار و نامزد حزب دموکرات سئول / گزارشگر ارشد کوون هو ووک

وای …

[ad_2]