سود عملیاتی LG U + در سال گذشته 30٪ افزایش یافته است.

[ad_1]

LG U + سود عملیاتی را گزارش داد که سال گذشته تقریباً 30٪ افزایش داشته است. این نتیجه رشد مداوم تجارت کابل و بی سیم است ، زیرا خدمات غیر حضوری از زمان تاج 19 مورد توجه قرار گرفته است.

LG Uplus در سوم اعلام کرد که پیش از این به عنوان مبنای تلفیقی سود عملیاتی سال گذشته به 86.2 میلیارد بوی بد گزارش شده بود که 29.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. فروش 13 41176 میلیارد کسب شده بود که نسبت به سال قبل 8.4 درصد افزایش داشت. سود خالص با افزایش 8.9٪ به 478.1 میلیارد بوی بد رسیده است.

سود عملیاتی در سه ماهه چهارم سال گذشته 175.5 میلیارد وون بوده است که 3.7 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. کاهش نتایج سه ماهه چهارم با افزایش هزینه های بازاریابی به دلیل راه اندازی آیفون 12 در حال بررسی است.

رشد مشترک و مدیریت هزینه های بازاریابی ناشی از بهبود خدمات کابل و بی سیم ، بهره وری کلی را افزایش داده است.

درآمد سالانه از دستگاه های تلفن همراه به 5،813.3 میلیارد درآمد رسیده است که نسبت به سال قبل 5.4٪ افزایش داشته است. تحلیل شده است که افزایش مشترکان 5G گرا MNO (مشاغل با ارتباطات سیار) و مشترکین MVNO (تلفن با ارزش افزوده) منجر به رشد عمومی درآمد از شبکه بی سیم شده است.

در سال گذشته ، تعداد کل مشترکان بی سیم LG U + 16652000 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته 9.2 درصد افزایش داشته است. به طور خاص ، تعداد مشترکان 5G 2.75 میلیون نفر ثبت شده است که 136.6 درصد افزایش نسبت به سال 2019 دارد. این محصول که تلفیقی از یک تلفن خودکفا و یک طرح تلفنی ارزان را دارد ، نظرات مثبتی دریافت کرد و مشترکان تجمعی اپراتورهای تلفن ارزان ، با استفاده از شبکه LG U + 1.9 میلیون تخمین زده شد.

بخش “خانه هوشمند” که متشکل از IPTV و اینترنت پرسرعت است ، 2،134 تریلیون وون سود کسب کرد که نسبت به سال قبل 9،9٪ افزایش داشته است.

درآمد حاصل از IPTV 11452 تریلیون وون را گزارش کرد که به لطف رشد مداوم مشترکان 10.9٪ بیشتر به صورت سالانه است و بیش از 1 تریلیون وون برای دومین سال متوالی پس از سال گذشته ثبت شده است. تحلیل شده است که استراتژیهای متمایز مانند تقسیم بندی مشتری و افزایش محتوای کودک به رشد مشترک منجر شده است. در سال گذشته ، مشترکان LG U + IPTV به 4 میلیون و 944 هزار نفر رسیده اند که نسبت به سال گذشته 10.4 درصد افزایش داشته است.

در بخش زیرساخت های شرکتی ، عملکرد تجارت IDC (مرکز داده اینترنتی) منجر به افزایش درآمد کل شد. در سال 2020 ، درآمد حاصل از زیرساخت های شرکت به 1.359 تریلیون وون خلاصه شد که 3.5٪ بیشتر از سال قبل است. در این میان درآمد مشاغل IDC 2278 میلیارد بوی بد است که 16.1 درصد بیشتر از سال قبل است.

هزینه های بازاریابی سالانه به دلیل افزایش هزینه های تبلیغات و تبلیغات برای ارائه مشترکان 5G و میزان کل یارانه های اعلام شده عمومی ، سالانه 3.8٪ افزایش یافته و به 2329.8 میلیارد KRW رسیده است. با این حال ، سهم هزینه های بازاریابی از کل درآمد حاصل از خدمات 24.1 درصد است که 0.3 واحد درصد کمتر از سال قبل است.[ad_2]