سونگ جون پارک ، کیم جونگ اون و نامزدها “دست از سرزنش آن چئول سو بردارید”

[ad_1]

روز سوم ، رئیس سونگ یونگ از قدرت مردم از قدرت مردم در سئول از افراد حزب ، از جمله کیم جونگ اون ، رئیس کمیته واکنش اضطراری ، خواست تا “ضربه به یک چول سو” را متوقف کنند. حمله به نماینده شورای ملی An Chul Su ، که می تواند به عنوان تنها نامزد در مخالفت آینده تبدیل شود ، “من …

[ad_2]