سگ و گربه همچنین پس از تماس با بیماران تایید شده با تاج ، از نظر علائم مورد آزمایش قرار می گیرند …

[ad_1]

صحنه ای برای درمان سگ ها. Daejeon ، ارائه شده توسط اداره توسعه روستایی ، تصمیم به انجام آزمایش کرونا 19 بر روی سگها و گربه ها گرفت که علائم مشکوک را پس از تماس با یک فرد تایید شده کرونا 19 نشان می دهد

محتوای اصلی Daejeon City تقویت مدیریت قرنطینه ای حیوانات خانگی است …

[ad_2]