سیاست پلیس برای درخواست مجدد حکم بازداشت معلم سوused استفاده شده در “پرونده تغذیه مواد خارجی Geumcheon”

[ad_1]

اداره پلیس Geumcheon. اخبار yunhap

این آزمایش نشان داد که میزان آلرژی خون در کودکان پیش دبستانی که غذاهای حاوی یک ماده ناشناخته خارجی می خورند تا 14 برابر بیشتر از افراد عادی است. اداره پلیس سئول Geumcheon در حال بررسی این پرونده است …

[ad_2]