سیل چین را نیز درنوردید: 25 کشته

[ad_1]

سیل که پس از بارندگی های سیل آسای روز قبل در استان هنان چین م effectiveثر بود ، باعث مرگ شد. تا حالا …

[ad_2]