شب ابر ملی باران

[ad_1]

در روز پانزدهم ، بر فراز کاخ گیونگ بوکوگونگ ابر بارانی شدید بود. خبرنگار کانگ یون جونگ در سی و یکمین روز ، اغلب ابرهای زیادی در سراسر کشور وجود دارد ، اما در بعد از ظهر به تدریج ابری می شود.

از ساعت 9 شب همان روز ، اداره هواشناسی در کلان شهر ، شمال یونسو ، گنگ وون ، قسمت شمالی چونام ، منطقه غربی جیولا و جزیره ججو …

[ad_2]