شیوع یک عفونت گروهی مربوط به یک شرکت فرآوری مرغ در Dangjin ، Chunnam … تعداد کل 32 نفر

[ad_1]

تصویر ویروس کرونا 19. هنرمند Kim Sang-min ، یک شرکت فرآوری مرغ در Dangjin ، Chungnam ، مرتبط با تاج ، 19 مورد تایید شده یکی پس از دیگری ظاهر می شود. 32 مورد تایید شده از ساعت 2 تا 3 بامداد وجود دارد.

طبق مقامات قرنطینه در Chunnam-do و Dangjin در سوم ، این روز …

[ad_2]